Amsterdam krijgt loket Stadslandbouw
Een handig informatiepunt voor startende stadslandbouwers en iedereen die geïnteresseerd is in de stadslandbouw

 
 
  Dankzij de Partij voor de Dieren komt er nu een Loket Stadslandbouw in Amsterdam, zodat stadslandbouwers beter gefaciliteerd kunnen worden. Het Loket zal de rol in gaan nemen van een centraal informatiepunt zodat een beginnende stadslandbouwer weet welke stappen je moet ondernemen voordat je daadwerkelijk kan beginnen.  
 
       



Amsterdam krijgt loket Stadslandbouw dankzij Partij voor de Dieren
03-04-2013
Amsterdam, 3 april 2013 – Een voorstel van de Partij voor de Dieren Amsterdam om stadslandbouw naar een hoger plan tillen werd vandaag met de steun van de hele gemeenteraad aangenomen. De Partij voor de Dieren vroeg om een Loket Stadslandbouw zodat stadslandbouwers beter gefaciliteerd kunnen worden. Fractievoorzitter Johnas van Lammeren: ‘De tijd is rijp voor een Loket Stadslandbouw. Er zijn al heel wat initiatieven maar een coherent beleid ontbreekt nog. Nu de raad ons voorstel heeft aangenomen komt er een centraal aanspreekpunt en zal stadslandbouw een boost krijgen in Amsterdam.’

De Partij voor de Dieren stelde voor om het Loket Stadslandbouw op te richten om zo kennis te bundelen en beleid te centraliseren. Dit komt de Amsterdammer en alle beginnende stadsboeren ten goede. De Partij voor de Dieren signaleerde dat nu vaak niet duidelijk is wat een stadslandbouwer in spe moet nagaan en regelen voordat de schep daadwerkelijk de grond in kan. Een Loket Stadslandbouw moet de rol innemen van centraal informatiepunt, zodat initiatiefnemers snel en deskundig kunnen worden geholpen.

Stadlandbouw gaat niet alleen over voedselproductie in de stad, maar ook over vergroening, duurzaamheid, werkgelegenheid, educatie, community building en waardecreatie van lege grond. Johnas van Lammeren: ‘De voordelen van stadslandbouw zijn enorm. Het belangrijkste is het verbinden van stadsbewoner en voedsel. Dat kinderen weer weten waar bijvoorbeeld een ui vandaan komt en dat die om de hoek kan groeien, zonder dat er een vrachtschip of vliegtuig aan te pas komt. Maar je kunt er als stad veel meer uit halen dan nu gebeurt en daarom moet de Amsterdam wat ons betreft een visie formuleren met concrete doelen en een loket openen om stadsboeren te faciliteren. Wij zijn blij dat Amsterdam nu luid en duidelijk kiest voor stadslandbouw.’



Wie in een leegstaand kantoorpand een moestuintje wil beginnen, kan bij de gemeente aankloppen voor hulp.
Zo'n moestuin in een leegstaand kantoorpand is een voorbeeld van 'stadslandbouw'. De Partij voor de Dieren is erg voor deze vorm van landbouw midden in de stad. Dankzij een voorstel van die partij komt er nu een Loket Stadslandbouw in Amsterdam, zodat stadslandbouwers beter gefaciliteerd kunnen worden.



Stadslandbouw in Breda
Virtueel loket stadslandbouw


In Breda ontstaan allerlei initiatieven om aan stadslandbouw te doen: Het gaat daarbij om landbouw in of rond de stad waarvan de producten in de directe omgeving worden verkocht. Deze initiatieven nemen allerlei vormen aan; van echte stadsboeren die bedrijfsmatig voedsel produceren tot bewoners die als hobby een stukje grond in de stad zoeken om daar groenten op te telen. Van bewoners die een paar fruitbomen op een braakliggend terreintje willen tot een collectief dat op een ongebruikt bedrijfsterrein een productietuin wil aanleggen. Vaak is het voor dit soort initiatieven nodig om de gemeente in te schakelen. Bijvoorbeeld voor een vergunning of toestemming om een deel van de openbare ruimte te gebruiken.


Amsterdam – De stad Amsterdam moet een speciaal loket voor stadslandbouw krijgen. Dat vindt de lokale Partij voor de Dieren (PvdD), goed voor één zetel in de gemeenteraad.


Partij voor de Dieren Amsterdam wil stadslandbouw snel naar hoger plan tillen

02-01-2013
De Partij voor de Dieren Amsterdam wil stadslandbouw snel naar een hoger plan tillen. De fractie dient vandaag een voorstel in waarin ze het college vraagt om een visie te formuleren ten aanzien van stadslandbouw en stadslandbouwers beter te faciliteren met een Loket Stadslandbouw. Fractievoorzitter Johnas van Lammeren: "De tijd is rijp voor een Loket Stadslandbouw. Er zijn al heel wat initiatieven maar een coherent beleid ontbreekt nog. Met een centraal aanspreekpunt willen wij stadslandbouw een boost geven in Amsterdam."


"Dit initiatiefvoorstel is een perfecte vooruitloper en aanvulling op de voedselvisie, die dankzij een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren dit jaar nog het licht zal zien", aldus Johnas van Lammeren. De Partij voor de Dieren stelt voor om het Loket Stadslandbouw in te richten op dezelfde manier als het al bestaande en goed functionerende Zelfbouwloket. Van Lammeren: "De overeenkomst tussen zelfbouwers en stadslandbouwers is dat ze beiden iets moois willen creëren in de stad, zoeken naar eenduidige informatie over de mogelijkheden die de stad hun biedt, en dat ze snel aan de slag willen."

Volgens de Partij voor de Dieren is het nu vaak niet duidelijk wat een stadslandbouwer in spe moet nagaan en regelen voordat de schep de grond in kan. Een Loket Stadslandbouw moet de rol innemen van centraal informatiepunt, zodat initiatiefnemers snel en deskundig kunnen worden geholpen.

Stadlandbouw gaat niet alleen over voedselproductie in de stad, maar ook over vergroening, duurzaamheid, werkgelegenheid, educatie, community building en waardecreatie van lege grond. Johnas van Lammeren: "De voordelen van stadslandbouw zijn enorm. Het belangrijkste is het verbinden van stadsbewoner en voedsel. Dat kinderen weer weten waar bijvoorbeeld een ui vandaan komt en dat die om de hoek kan groeien, zonder dat er een vrachtschip of vliegtuig aan te pas komt. Maar je kunt er als stad veel meer uit halen dan nu gebeurt en daarom moet de Amsterdam wat ons betreft een visie formuleren met concrete doelen en een loket openen om stadsboeren te faciliteren. Wij willen dat Amsterdam luid en duidelijk kiest voor stadslandbouw."

   
 
Deze domeinnaam is beschikbaar
© 010 Webdesign